Václav Havel - levý přední poloprofil

2012, 25 x 25 x 50cm
sádra

Václav Havel - pravý profil

2012, 25 x 25 x 50cm
sádra

Václav Havel - pravý přední poloprofil

2012, 25 x 25 x 50cm
sádra

Václav Havel - levý profil

2012, 25 x 25 x 50cm
sádra

Václav Havel - anfas

2012, 25 x 25 x 50cm
sádra

V roce 2012 vypsal svaz sochařů Čech a Moravy soutěž na plastiku Václava Havla jako reakci na řemeslně ledabylou bustu pro Washington a školácky upachtěnou plastiku v Kroměříži. To se mi stalo impulzem k vytvoření tohoto portrétu.