Znalost lidského těla a jeho anatomie je klíčem veškeré další figurální práce. Tělo je třeba cítit. Prožívat jej. Pochopení funkčnosti každičké částečky na jeho povrchu

 

Sedící dívka

2016, 70 x 85cm
tužka na papíře

Sedící dívka

2017, 80 x 100cm
tužka na papíře

Sedící dívka s opřenou hlavou

2016, 75 x 110cm
rudka na papíře

Dívka s tyčí

2015, 75 x 110cm
rudka na papíře

Sedící mladík s mobilem

2017, 65 x 80cm
tužka na papíře

Sedící dívka s rukama za zády

2016, 80 x 95cm
uhel a bílá křída na papíře

Ležící mladík

2017, 115 x 75cm
tužka na papíře

Mladík na židli s opřenou hlavou

2016, 110 x 120cm
uhel na papíře

Sedící mladý muž

2016, 80 x 100cm
tužka na papíře

Sedící dívka

2015, 80 x 110cm
tužka na papíře

Sedící muž

2011, 110 x 140cm
hnědá rudka na papíře

Dívka s knihou

2014, 60x75cm
tužka na papíře