Jak aktualizovat všechny npm package na nejnovější verze

Docela základní  podmínka jak udržovat projekt pořád aktuální a živý je čas od času zaktualizovat dependencies tady je připomínka na Node příkazy:

první otestuje možné aktualizace

npx npm-check-updates -u

a pak se prostě projede znovu install

npm install

Někdy je nezbytné, obzvláště v případech kdy například aktualizujeme package.json z gitu a nainstalované moduly tak přestanou být aktuální, projet čerstvý install všech modulů. Prostý npm install často selže a při bundlu se objeví červený build aniž bychom přesně věděli proč. V takovém případě jako první zkusím tento příkaz

npm ci

tento prostý příkaz (zkratka ci znamená continuous integration) odstraní celou složku node_modules a postaví vše od začátku na základě souboru package-lock.json. Pokud package-lock.json a package.json přesně nekorespondují, vrátí chybu.

 

 

Update

Zrovna jsem objevil podobnou package, která funguje podobně jako npm-check-updates. Jmenuje se zkráceně jen npm-check. Tato má tu velikou výhodu, že dovoluje update jednotlivých packages interaktivně. V prvním kroku nainstaluji package globálně, abych mohl kdykoliv používat ve všech projektech a nemusel vždy stahovat do konkrétního projektu, neboť její význam je spíš technický a sám o sobě negeneruje ani přímo neovlivňuje žádný kód v buildu. Proto tedy:

$ npm i -g npm-check

V jakémkoliv projektu pak mohu příkaz ve tvaru

$ npm-check

nebo

$ npm-check -u

-u je flag pro „update” a spouští interaktivní update