Jak nahrát sshčkem z Windows na Linux server a z5

Musí se mít pscp utilita, která se dá stáhnout tady . Je to stejná stránka, kde se stahuje Puttyna.

no a pak je to příkaz na konzoli (používam Powershell) :

pscp.exe -r -P 22 user@server:path c:\path

Pokud nahrávam obrácenym směrem na server pak ještě musim nastavit vlastníka a práva souborů

ls -lr

zjistí nastavení obsahu adresáře

chmod -R ### adresář

nastaví práva rekurzivně pro adresář

chown -R www-data:www-data adresář

nastaví vlastníka na apache, aby k souborům mohl přistupovat (na některých systémech to může být i apache:apache