Jak nainstalovat MYSQL na Debian ve WSL – Windows Subsystem Linux

Nejdřív pro jistotu, pokud jsem to už trochu neúspěšně bastlil vyčistim prostředí. Tahle série příkazů může platit obecně pro jakékoliv vyčištění instalací. Začneme tedy:

sudo apt-get remove --purge *mysql*
sudo rm -rf /etc/mysql /var/lib/mysql
sudo apt-get remove --purge *mariadb*
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get autoclean

Potom ověříme, zda nám něco z předchozích pokusů (pokud nějaké byly) nezůstalo

dpkg -l | grep mariadb
dpkg -l | grep mysql

Následují příkazy, které pospraví případně narušené vazby

$ sudo apt-get install -f
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

Právě před chvilkou se mi stalo, že příkaz apt-install nenašel instalaci, tak jak jsem jí předpokládal, totiž mysql-server. Proto ještě než přikročíme k samotné instalaci, není špatný nápad se po repozitáři trochu porozhlédnout

$ sudo apt-cache search mysql-server

Mě se vrátily tyto hodnoty:

mariadb-server-10.3 - MariaDB database server binaries
mariadb-server-core-10.3 - MariaDB database core server files
default-mysql-server - MySQL database server binaries and system database setup (metapackage)
default-mysql-server-core - MySQL database server binaries (metapackage)

Protože nemíním v této fázi nijak experimentovat volím default-mysql-server:
Nainstaluji tedy mysql server v tomto tvaru:

$ sudo apt install default-mysql-server

Na závěr ještě spustím instalační skritp, ve kterém nastavím základní parametry:

$ sudo mysql_secure_installation

Nyní mohu ověřit, zda byla instalace provedena správně:

$ sudo mysql --version

A pakliže nedostanu zpátky chybu, ale informace o instalované verzi mohu server spustit:

$ sudo service mysql start

Nebo po případě:

$ sudo /etc/init.d/mysql start