Jak nastavit NODE_ENV na production nebo develpment

Můj workflow a webpack.config.js soubor obsahuje podmínky pro production a development, které se odkazují na Globální proměnnou GLOBE_ENV. To mi zajistí, že když nastavím environment na production, kompiluji úsporněji a déle než pro development, kde kompiluju přehledněji a rychleji, ale s větším objem výstupních dat. Níže je tvar globální proměnné a jak jí nastavuju na konzoli:

Všechny příkazy jsou pro Windows

Nejdřív zjitim jaký je její stav


echo $env:NODE_ENV

Jestli není tak jak bych si jí přál tak nastavení změním takto


$env:NODE_ENV="production"

no a naopak development nastavím takto


$env:NODE_ENV="development"

Nedávno jsem někde objevil zajímavej způsob jak zjistit všechny informace z NODE_ENV

příkaz na konzoli:


node --print 'process.env'