Jak stáhnout a rozbalit WordPress přímo na serveru pomocí SSH

Titulek mluví za vše. Zde tedy sample kód

Nejdřív stáhnu WP

wget -P /{cesta/} https://wordpress.org/latest.zip

Potom rozbalím

unzip /{cesta}/latest.zip

Pak přesunu obsah adresáře wordpress do cílového

mv /cesta/wordpress/ /cesta/www