NPM debug s příkazy ls a dedupe

Pro mě ne tak moc známé příkazy slouží k vyčištění duplicitních dependencí. Nejprve příkazem ls zjistíme stav té které dependence:

$ npm ls {dependence}

Vyběhne pěkně čitelný seznam s balíky, které vybranou dependenci používají. Zde můžeme porovnat verze dependencí, zda se kryjí, či zda používáme stejné verze pro všechny package. Zajisté je nanejvýš žádoucí, abychom používali pouze jednu jedinou verzi každého balíku. V některých případech, vyžadují-li některé balíky různé verze, to není možné, všude jinde toho však dosáhnou lze. Abychom se zbavili duplicit použijeme další užitečný příkaz a tím je dedupe vypadá jednoduše takto:

$npm dedupe