Předvolební prohlášení

VUT vnímám jako zaslouženě sebevědomou instituci, která hraje důležitou roli v životě naší země a jejího průmyslu. Každoročně vysílá do praxe řadu dobře vybavených profesionálů a je tak jedním z významných garantů stability a prosperity celého národa.

V turbulentní době, ve které se nacházíme, se víc než kdy jindy projevuje význam technologií a jejich stále větší přesah do oblastí každodenního života. Stále jasněji se také ukazuje, jak velmi mohou moderní technologie pomoci při řešení krizí. Proto je VUT dobrá adresa, není-li nám svět a jeho krize lhostejný.

Hybridní tvář postmoderního světa nicméně klade na instituci samu speciální nároky. Na jedné straně stojí povinnost k tradici, na straně druhé nutnost k neustálé transformaci. Schopnost nezastavit se, ale nezakolísat by měl být jakýmsi ideovým soklem veškerého dění na univerzitě. S tímto vědomím se může VUT proměňovat do podoby prestižní univerzity budoucnosti, schopné přilákat a generovat nejtalentovanější mozky.

Toho může být systémově dosahováno jednak v rovině infrastruktury a jednak v rovině komunikace.
Na úrovni infrastruktury to je budování a modernizace zastaralých pracovišť, aby se sjednotila úroveň napříč univerzitou. Řetěz je jen tak pevný, jak je pevný jeho nejslabší článek. Budovy kolejí a vlastně celý kampus jsou v tomto ohledu také velkou výzvou.

V rovině komunikace směrem dovnitř by se měla univerzita velice pozorně soustředit na svou schopnost propojovat a sdílet informace. Rozhodně existuje velký prostor pro mezifakultní kontakt. Podobně jako je pro nás na Fakultě výtvarných umění náročné, nicméně velmi důležité, snažit se pojit jednotlivé ateliery, tak je pro univerzitu důležité podporovat tento druh horizontálních vztahů. Směrem k široké veřejnosti by VUT měla artikulovat svůj význam a pozitivní vliv, budovat značku a podporovat projekty s pozitivním dopadem na lokální komunitu. Směrem do světa jsou pak nejlepším PR špičková vědecká a publikační činnost. Jednotlivé úspěchy, které vytvářejí dobré jméno univerzity a jejich podpora jsou zde zásadní.

Připustím-li, že jako umělec disponuji nějakou schopností, kterou bych, kromě vynášení poučených estetických soudů, mohl být prospěšný v AS, pak je to schopnost citlivě vnímat, komunikovat a spojovat zdánlivě neslučitelné. FaVU má na univerzitě zvláštní postavení. Její primárně netechnický charakter jí poněkud exkluduje z běžného chodu univerzity. Toto bych se rád snažil korigovat. Během svého dosavadního studia jsem měl několikrát možnost spolupracovat s lidmi a prostředími jiných fakult a tato zkušenost pro mě byla velmi inspirativní. Rád bych tedy podporoval tento typ aktivit pro všechny studenty VUT.