Sémantický rozbor vizuálu pořadu České televize Země v nouzi

1. Co je zobrazeno

Diskusní panel se odehrává ve zšeřelé místnosti zbarvené do temně rubínové. Scéně v pozadí vévodí animovaná levitující 3D koláž koule. Jedna půlka je tvořena půlkou planety Země. Druhá, s o něco větším průměrem, je vizualizací nového koronaviru. Obě půlky tvoří jeden celek. Větší koronoavirová půlka jakoby menší Zemi obklopovala, požírala. Viru dominuje barva rubínu. Planetě zemi pak oceánově modrá. Studio tuto barevnost reflektuje. Prostor je nasvícen rubínovou barvou. Jednotlivé ostrůvky sedících diskutujících spojuje hluboké modré nasvícení, které koresponduje s barvou planety.

2. Jak je to zobrazeno

Jedním slovem by se  vizuál pořadu dal popsat jako „kontrast“. Hlavním motivem obrazového jazyka je vždy něco proti něčemu. Od úvodní znělky po závěrečné titulky zde stojí dobré modré kulaté chladivé a bezpečné proti vařícímu alarmujícímu špičatému rudému a zlému. Modrá planeta a modře nasvícení lidé proti rudému viru a rudému prostředí zbytku scény. I samotnému formátu pořadu jako seriózní diskuze otitulovaných odborníků moderovaná odměřeným zvědavcem stojí v kontrastu dynamická emotivně ponurá scéna.

3. Jaké kódy obraz využívá

Pořad výrazně a s gustem pracuje s možnostmi současné obrazové postprodukce jako jsou iluze fiktivního prostoru, klíčování nebo 3D rendering. Tento high-end, jak už to u podobného typu pořadu bývá, má za cíl podtrhnout sofistikovanost a kompetenci mudrujících hlav. V tomto ohledu tedy nevybočuje z žánrových konvencí. Jedinečnost mu dává až přepjatá expresivita, s jakou vykresluje drama hrozící pandemie. 

4. Jak oslovuje diváka

Ve smyslu co je komunikováno opět vidíme dvě roviny. První je racionální srozumitelnost. Diskuse je nevášnivá. Věcně chladná. Snaží se laické veřejnosti objektivně popsat nový tip korona viru a jeho potenciální nebezpečí. Zároveň však cílí také na emoce. Má vyvolat bázeň Kantovského vznešena. Plastické rendery v obřím rozlišení zejména pak v popisu jednotlivých proteinů zobrazují hrozbu jako fyzicky reálnou. Jde o přesnou syntézu obsahu a formy.

5. Proč se to zobrazuje

Veřejnoprávní televize pracuje ve službách obecného blaha. Tento typ pořadů emituje do světa jako chleba s máslem s cílem sloužit občanovi. Ze své podstaty musí vždy zůstat politicky korektní, věcná a komitující obecný diskurz. K tomu si vybírá takové nástroje, které budou masově přijímané a přijatelné. Je sama o sobě mýtem. Mýtem o jedné pravdě a jedné lži. O binaritě světa. O dobrých modrých a prudě rudých.