Server skript na změnu vlastníka a nastavení práv pro WordPress

Kód, který zde zobrazuji je obsah souborů, které spouštím na serveru abych nastavil vlastníka a práva souborů a adresářů poté co na serveru aktualizuji vzdálený .git repozitář příkazem pull. Jakmile si public repo vytáhne aktualizaci, spustím tento skript s odkomentovanou cestou podle toho, kolik toho aktualizujuchown -R www-data:www-data www

#chown -R www-data:www-data www/wp-content

#chown -R www-data:www-data www/wp-content/themes/theme

find www/ -type d -exec chmod 755 {} \;
find www/ -type f -exec chmod 644 {} \;

#find www/wp-content/ -type d -exec chmod 755 {} \;
#find www/wp-content/ -type f -exec chmod 644 {} \;

#find www/wp-content/themes/theme/ -type d -exec chmod  755 {} \;
#find www/wp-content/themes/theme/ -type f -exec chmod 644 {} \;

#chmod 600 www/wp-config.php